محصولات

لیبل شیرینگ

لیبل شیرینک در اصل همان فیلم های حرارتی ( نایلون شرینک ) هستند که توسط سیلندر یا کلیشه روی آن طرح مورد نظر شما چاپ  میشود .

مطالعه بیشتر

چگونه شیرینک کنیم ؟

برای شرینک کردن بنا بر نیاز و ظرفیت تولیدی تولیدکننده می توان از سشوار های صنعتی و یا از تونل های حرارتی استفاده کرد.

مطالعه بیشتر
ok